Avis Legal

AGRUPACIÓ D’INDUSTRIALS DEL BAIX VALLÈS
C/ Santa Rosa, 24 - 26
Tel. 93.544.01.80 - Fax. 93.544.01.81
08105 - Sant Fost de Campsentelles - BARCELONA 
aibv@aibv.org
CIF AIBV – G08493447
 
AIBV: Dipòsit Núm 770800147 a l'Oficina Pública de dipòsit i registre d'estatuts d'organitzacions empresarials i sindicats de treballadors dels Serveis Territorials de Barcelona, ​​del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposa la Llei 19 / 1977, d'1 d'abril, d'associació sindical, i Reial Decret 873/1977, de 22 d'abril, sobre dipòsit dels estatuts de les organitzacions constituïdes a l'empara de l'esmentada Llei.
 
Li comuniquem que les dades introduïdes al portal www.aibv.es, seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és AIBV amb l'objectiu d'oferir els serveis propis de la seva activitat. Es pot procedir a una possible comunicació o cessió a tercers per als fins relacionats amb les activitats desenvolupades pel responsable del fitxer.
 
Pot exercir els seus drets d'oposició, cancel · lació, modificació o accés mitjançant un comunicat remès a AIBV:
aibv@aibv.org