Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Informació:

+34 93 544 01 80

aibv@aibv.org

EMPRENEDORIA

100% Subvencionat pel Consorci

Durada : 30h

Calendari: 31/01/2018 a 04/04/20018

Horari: Dimecres de 17:00 a 20:00h