Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Informació:

+34 93 544 01 80

aibv@aibv.org

MINDFULNESS

100% Subvencionat pel Consorci

Durada : 30h

Calendari: 06/02/2018 a 10/04/20018

Horari: Dimarts de 17:00 a 20:00h