NOVETATS LEGISLATIVES I NOVA LLEI LGTBI

Aquesta sessió de Debats Laborals tindrà per objecte exposar les últimes modificacions jurídic-laborals i, especialment, les seves implicacions pràctiques.

12 | 07 | 24
Imatge
12 juliol

S'analitzaran les següents qüestions laborals rellevants:

· Cauteles en matèria d'acomiadament individual i col·lectiu: indemnitzacions addicionals, preavís i inici del procés col·lectiu, baixes voluntàries.

· Declaració d'incapacitat permanent i la seva eliminació com a causa automàtica d'extinció del contracte de treball.

· La jornada de treball: còmput, a la carta, absències per força major, permís parental i resposta organitzativa de l'empresa.

· Novetats legals i altres possibles reformes en 2024. Especial referència al Reial decret llei 2/2024, de 21 de maig, incorpora rellevants novetats en matèries com la desocupació, la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, la prioritat aplicativa dels convenis col·lectius autonòmics i provincials i les aportacions al Tresor Públic vinculades a acomiadaments col·lectius.

· Llei LGTBI i desenvolupament reglamentari.


PROGRAMA
9.30 h. Benvinguda
Nuria Mestres, Presidenta de la Comissió de RH de la Agrupació d’Industrials del Baix Vallès
9.40 h. Ponents:
Carlos Rico, advocat i Director General de la Agrupació d’Industrials del Baix Vallès
Eva Llorens, advocada i Secretària General adjunta de la Agrupació d’Industrials del Baix Vallès
10.20 h. Debat
Intercanvi d'impressions entre els assistents i els ponents així com plantejament i en la mesura que sigui possible resolució d'aquells dubtes que tinguin sobre aquesta matèria els assistents de la reunió.
11.00 Fi de la sessió

Moderador: Demián Tabbia, advocat i Secretari General de la Agrupació d’Industrials del Baix Vallès.

Durant la reunió els assistents podran gaudir de cafè i pastes

Data: 12 juliol 2024
Hora: 9:30h
Lloc: Seu AIBV
Inscripcions: aibv@aibv.org