Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)
Informació:

+34 93 544 01 80

aibv@aibv.org

Depuradora de Martorelles i Entitat U. de Conservació P.I. Martorelles

L'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès està present en molts organismes, entre d'altres:

 • Foment del Treball.
 • FEPIME.
 • Junta de Govern de la Unió Patronal Metalúrgica en representació del Baix Vallès.
 • Unió de Polígons Industrials de Catalunya. UPIC
 • Cambra de Comerç de Barcelona.
 • Consell General del Pacte Industrial da la Regió Metropolitana de Barcelona.
 • Grup de Compres (Territorials de Barcelona).
 • EMFO.
 • Comisió Ejecutiva del Pacte Territorial per a L’Ocupació del Vallés Oriental.
 • Consell Comarcal del Vallès Oriental.
 • Junta de Govern de l' Associació per l’Arbitratge del Vallés Oriental.
 • Consell Industrial de Parets.

I s'ocupa de la gestió de:

L’any 1981 es va constituir la Cooperativa “Depuradora de Aguas del polígono Industrial Roca de Martorelles S.Coop. de R. Ltda.” amb la finalitat comuna, de la depuració de les aigües residuals que s’aboquen a traves del clavegueram del Polígon Industrial Roca de Martorelles.

Uns anys més tard, es va construir la depuradora situada al carrer Verneda del polígon industrial de Martorelles. El finançament de la mateixa es fa mitjançant les quotes que l’entitat gira als usuaris de la mateixa, per tant tots els usuaris estan obligats al pagament d’aquesta taxa, independentment siguin propietaris, llogaters o tinguin una altra situació jurídica diferent.

La Depuradora té l’ autorització d’abocament des del 7-7.81, núm. V-1/80, renovat per la Resolució del Consorci per a la Conca del Besòs G-574/96. I que està inscrita en el Registre de Cooperatives de Barcelona amb el número BN-1489.

 

 

 

Per poder tenir accés aquests continguts ha d'estar autoritzat. Si té login / contrasenya, pot introduir-los en la part superior Àrea de socis. Si no té login / contrasenya i vol accedir als continguts protegits, poseu-vos en contacte amb els administradors de la pàgina.

El 15 d’abril de 1994 es va formalitzar el conveni entre l’Ajuntament de Martorelles i l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès per constituir l’Entitat de Conservació de la zona industrial o polígon, Roca de Martorelles, que s’encarrega de la rehabilitació, manteniment i conservació del mateixa.

Formen part obligatòriament de l’associació, totes les finques ubicades en el polígon de Martorelles, i l’EUCPIM es financia mitjançant les aportacions dels socis i del Ajuntament de Martorelles, fixades anualment per l’Assemblea general.

L’ Entitat de Conservació del Polígon Industrial figura inscrita en el Registre d'entitats Urbanístiques Col·laboradores en compliment de l’Acord adoptat per la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, en sessió i data del 11 de juny de 2003, havent-se fet el corresponent assentament el 30 de juliol de 2004, amb el número 1.721,tom 16.